Grön Salong-Certifiering

Som kund är det svårt att veta om en salong verkligen är så hållbar som den utger sig för att vara. I skönhetsbranchen förekommer mycket så kallad "greenwashing" där man gärna får något att låta grönare än vad det egentligen är. Grön Salong-certifieringen garanterar både att det inte förekommer några skadliga kemikalier, men också att man har ett hållbarhetstänk i hela företaget. Tillexempel finns det krav på sopsortering och endast miljövänliga städprodukter får användas. 


Grön Salong är en dansk certifiering som är helt ideell och oberoende. En kemist går igenom ingerdienserna i varje produkt som sen hamnar på en grön eller röd lista beroende på om den klarar kraven eller ej. Ämnena får inte vara allergiframkallande, hormonstörande, cancerogena eller miljöskadliga. Tyvärr innehåller merparten av hårprodukter idag just detta och framförallt på en frisörsalong innebär många behandlingar att man som kund utsätter sig för onödiga ämnen. Det har blivit alldeles för vanligt för både kunder och frisörer att få besvär i samband med en behandling. 

 

Läs gärna mer på Grön Salongs hemsida: Gröna Salonger Sverige
Diplom BARR